Tilstandsrapport

Send inn forespørsel i dag - Vi tar raskt kontakt
Med over 20 års erfaring i byggebransjen leverer Innlandet Takstforretning AS grundige rapporter
Den bygger på den nye Avhendingslova samt Forskrift til avhendingslova som trådte i kraft fra 1.1.2022.

Den nye tilstandsrapporten dekker bygningsdeler og rom i henhold til forskriftskrav, men utelater elementer som garasjer, frittstående bygninger, og utvendige trapper. Selgere kan be om at disse inkluderes for å gi kjøperen fullstendig informasjon og redusere risiko for klager.


Send forespørsel

  Telefon: 46 51 29 25

  Hva er en tilstandsrapport?

  Tilstandsrapporter legger spesiell vekt på å vurdere de byggetekniske forholdene og lovlighet som er særlig relevant ved eierskifte.
  Boligen blir vurdert av den bygningssakkyndige ut ifra hva som kan forventes av en bygning på samme alder og type. Vurderingen gjøres mot regler som gjaldt da boligen ble oppført. Slitasje etter normal bruk, regnes ikke som avvik.

  Tilstanden vurderes i en skala fra 0 til 3, hvor 3 beskriver alvorlige avvik. Den bygningssakkyndige vurderer tilstandsgrad basert på gjeldene bransjestandard for "Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig" og "Forskrift til avhendingslova".

  Der hvor det må påregnes tiltak lages et kostnadsanslag for utbedring.

  Hvorfor bør selger innhente en godkjent tilstandsrapport?

  En tilstandsrapport vil redusere risiko for klage fra kjøper, da vedkommende må sette seg inn i forhold som kommer fram i rapporten. Kjøper kan ikke klage på forhold som er opplyst om i tilstandsrapport eller salgsoppgave.

  Etter 1.januar 2022 kan ikke lenger boliger selges "som den er". Kjøper kan dermed klage på alle forhold som ikke er i tråd med avtalen. Derfor er det viktig at selger gir korrekte opplysninger. Selger tar dermed en forhøyet risiko ved å ikke innhente en tilstandsrapport.

  Tilstandsrapporter er standardisert, og det forenkler kjøperes muligheter til å sammenlikne ulike boliger der det foreligger tilstandsrapporter.

  Tilstandsrapporter erstatter ikke selgerens opplysningsplikt eller kjøperens plikt til selv å undersøke boligen som skal kjøpes, men den er et dokument som er utviklet for å bidra til økt trygghet for alle impliserte parter. Det forutsettes også at det ikke er tilbakeholdt viktig informasjon overfor bygningssakkyndige, eller at han er blitt feilinformert.
  © Innlandet Takstforretning
  Utviklet av:
  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram