Bistand ved overtakelse

Send inn forespørsel i dag - Vi tar raskt kontakt
Med over 20 års erfaring i byggebransjen leverer Innlandet Takstforretning AS grundige rapporter
Når du overtar en ny bolig, er det viktig å være oppmerksom på mange detaljer. Våre takstmenn hjelper til med å sikre at boligen er i henhold til gjeldende regler og i god stand ved overtakelsen.

De kan også gi råd ved eventuelle tvister eller bekrefte at alt er som det skal. Boligovertakelse skjer vanligvis gjennom to inspeksjoner: en forhåndsbefaring (eller ferdigbefaring) og selve overtakelsesforretningen.

Send forespørsel

  Telefon: 46 51 29 25

  Forhåndsbefaring
  Utføres vanligvis rundt to uker før overtakelsen, er ment for å identifisere og notere eventuelle feil eller mangler. Dette gir entreprenøren en mulighet til å rette opp disse før overtakelsesdatoen. Feilene eller manglene dokumenteres i en protokoll, som hjelper til med å organisere nødvendige utbedringer.

  Denne befaringen bidrar til en mer effektiv og positiv overtakelsesprosess senere, da mange problemer allerede er adressert. Det reduserer også behovet for håndverkere i boligen etter innflytting, noe som er til fordel for både selger og kjøper.
  Overtakelsesforretning
  Under overtakelsesdagen gjennomføres en formell overtakelsesforretning. Her sjekkes det om feil eller mangler identifisert under forhåndsbefaringen er rettet opp, og nye eventuelle problemer noteres i en overtakelsesprotokoll. Strøm og vannmåler avleses, og ansvaret for disse overføres til kjøperen.

  Hvis det ikke finnes vesentlige feil eller mangler i boligen, kan overtakelsen skje. Mindre feil eller mangler kan beregnes kostnadsmessig, og et tilbakehold av kjøpesummen kan avtales inntil disse er utbedret, som en del av overtakelsesforutsetningene.
  © Innlandet Takstforretning
  Utviklet av:
  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram