Reklamasjonstakst

Send inn forespørsel i dag - Vi tar raskt kontakt
Med over 20 års erfaring i byggebransjen leverer Innlandet Takstforretning AS grundige rapporter
En reklamasjonsrapport er en detaljert skadetakst som teknisk vurderer og samler fakta om reklamerte forhold.


Denne rapporten analyserer årsak, omfang og konsekvenser både teknisk og økonomisk, og sammenligner med standarder, lovkrav, godkjente løsninger og avtaler.

Send forespørsel

  Telefon: 46 51 29 25

  Under en befaring utfører vi en nøye kontroll og dokumentasjon av reklamerte forhold og avvik, og undersøker eventuelle mangler i forhold til kontrakter og avtaler. Vi gjør imidlertid ikke juridiske vurderinger.

  Rapporten dokumenterer kostnader for utbedring av avvik i reklamasjonssaker, relevant ved eierskifte, kjøp fra utbyggere, eller byggefeil fra entreprenører. Våre konsulenter og takstmenn har bred erfaring med reklamasjoner og eierskifteforsikring.

  Det er viktig å være oppmerksom på fristene for å melde fra om feil og avvik ved boligkjøp. I henhold til Avhendingsloven § 4-19, som omhandler rettigheter ved kjøp av bolig, er det både en absolutt og en relativ reklamasjonsfrist man må følge. Å unnlate å reklamere innen disse fristene kan føre til at kjøperen mister retten til å fremme krav mot selgeren.

  For nye boliger solgt under Bustadoppføringslova, finner man tilsvarende regler for reklamasjon i § 30 av denne loven. Dette gjelder også for håndverkertjenester, hvor relevante bestemmelser er angitt i Håndverkertjenesteloven § 12.

  Ved kjøp i henhold til Avhendingsloven, Bustadoppføringslova, og loven om håndverkertjenester, er den absolutte reklamasjonsfristen satt til 5 år. Denne fristen begynner å løpe fra det tidspunktet boligen overtas.

  Den relative reklamasjonsfristen, som er mest praktisk, starter når kjøperen oppdager eller burde ha oppdaget avviket. Dette gjelder både under Avhendingsloven, Bustadoppføringslova og Håndverkertjenesteloven. "Rimelig tid" for å reklamere er ifølge en høyesterettsdom definert som 2-3 måneder etter at mangelen ble oppdaget, og dette er knyttet til kjøperens undersøkelsesplikt. Denne fristen gjelder også etter Bustadoppføringslova og Håndverkertjenesteloven. Ved avvik eller mangelfullt arbeid, bør reklamasjon til selger eller håndverker skje umiddelbart.
  © Innlandet Takstforretning
  Utviklet av:
  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram